IPB

Vítejte ( Přihlášení | Registrace )

 
Closed TopicStart new topic
> Klanbáze SaD 1 vs 1, Komenty a postřehy
Esteban
příspěvek 06.02.2007, 10:04
Příspěvek #1

Skupina: Uživatel
Příspěvků: 2512
Registrován: 05.06.2005
ID: 6862
Co nejdříve, tj. jak to bude technicky možné, chceme spustit další žebříček naší Klanbáze, tentokrát mód SaD 1 vs 1. Kombinace 2 minuty na kolo a antikempu dělají velmi zajímavou, dynamickou a zábavnou hru. Takže kdo nemá rád TDM, může klidně hrát tento žebříček.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAVIDLA:

OBSAH:
1. Všeobecná pravidla
2. Před zápasem
3. Protesty k zápasu
4. Dema
5. Cheating a Anti-cheating
6. Po zápase
7. Systém hry S&D 1 vs 1
8. Povolené mapy
9. Nastavení serveru v klientovi GP1. Všeobecná pravidla

1.1. Dále uvedená pravidla se vážou pro všechny přihlášené hráče do KB. Kdokoliv se registruje, zároveň automaticky souhlasí, že pravidla četl, rozuměl a bude se jimi řídit.
Vyhrazujeme si právo pravidla měnit a doplňovat.

1.2. Herní systém

1.2.1 Do žebříčku COD:UO S&D 1 vs 1 v Klanbázi (KB) je možné vstoupit kdykoli.

1.2.2 Plán zápasů je tvořen systémem výzev mezi samotnými hráči.

1.3. Všichni hráči se chovají k soupeři s respektem a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se tak chovat nebudete, musíte počítat s určitou formou trestu (penalizace, kontumační prohra, vyřazení z KB).
Je zakázáno jakýmkoli způsobem napadat protihráče. Oslovení protihráče ve stylu „noob“, „lama“, "camper", komentování stylu jeho hry se bere jako nevhodné chování a hráč za to bude potrestán kontumací zápasu.

1.4. Při hře je třeba dodržovat i pravidla GameParku - link...

1.5. Často kladené dotazy pro COD:UO - link...

1.6. K veškerým komentářům nebo připomínkám můžete využít fórum pro KB - link...

1.7. Správcem místnosti v GP klientovi se stává automaticky ten hráč, který vstoupí jako první do prázdné místnosti a ten také hru zakládá. Okamžitě nastaví název místnosti "Hrac1 vs Hrac2", popřípadě heslo na kterém se hráči domluvili před zápasem. Před začátkem každého zápasu se musí správce místnosti ujistit, že jsou oba hráči připraveni, dříve než spustí hru zkontroluje zda je nastaveno heslo a soupeř jej zná. Ve vlastním zájmu si řádně zkontrolujte nastavení místnosti.

1.8. Pokud není přítomen admin, start zápasu se řídí pomocí "votování". Po dohodě hráčů, že jsou připraveni na zápas, navrhne jeden z nich restart mapy a druhý jej potvrdí. Po tomto restartu je zápas považován za zahájený. Jakékoliv vyvolání hlasování po zahájení zápasu je zakázané a bude trestáno kontumací zápasu.

1.9. Pro zápasy je nutné využívat pouze certifikované servery GameParkem pro danou hru. Tyto servery jsou řádně nastaveny a pokud bude zápas odehrán někde jinde i přes dohodu obou hráčů, bude výsledek okamžitě anulován a oba hráči budou potrestáni penalizací.

1.10. Pokud server v průběhu hry spadne, předchozí stav se započítá a pokračuje se od začátku v kole ve kterém došlo k výpadku serveru.

1.11. V průběhu oficiálního zápasu nejsou dovoleni žádní diváci (kromě adminů CoD:UO a jednoho pozorovatele na kterém se dohodli obě strany - jedno místo musí být tak vždy volné pro případný vstup admina).

1.12. Hráči se mohou účastnit zápasu pouze se stejným GUIDem pro hru CoD:UO, jaký mají registrován v KB. Pokud bude hráč přistižen v zápase s jiným GUIDem, než má uveden v registraci bude tento zápas kontumován v jeho neprospěch.

1.13. Jelikož si hráči mohou snadno zjistit GUIDy svých soupeřů, nebudou jména hráčů, která se liší od těch uvedených při registraci v KB, považována za důkaz freelancingu (faker, smurf).

1.14. Pokud hráč předčasně opustí započatý zápas, a? je jeho důvod jakýkoliv, může soupeř žádat kontumaci jako v případě nedostavení se hráče na zápas. Výsledek se započítá takový, který je pro vítěznou stranu výhodnější. (aktuální skóre nebo kontumace). Rozhodutí může změnit admin pouze na žádost obou hráčů. Např. se při výpadku spojení jednoho z hráčů oba dohodnou na dohrání zápasu od výpadku.

1.15. Není dovoleno vyhazovat soupeře ze serveru za ŽÁDNÝCH okolností.Pokud se tak stane, vystavuje se pachatel kontumační prohře.

1.16. Každý hráč smí mít v žebříčku pouze jeden aktivní účet. Bude-li u někoho zjištěno, že používá současně více účtů (multiaccount) budou mu neprodleně všechny účty smazány. Jestli že se navíc prokáže, že hráč využíval účty za účelem podvádění bude mu udělen ban na dobu 2 měsíců.


Zpět na obsah


2. Před zápasem


2.1. Na soupeře čekejte v GP klientovi. Se soupeřem se dohodněte na hesle do místnosti. Na zápas přijďte dřív kvůli případnému uvolnění místnosti. V případě, že na Vaši žádost o opuštění místnosti nebudou hráči reagovat povolejte admina.

2.2. Kdo bude bránit jakýmkoliv způsobem v odehrání pohárového zápasu v místnosti určené pro hraní soutěží, bude potrestán banem na GP minimálně na 1 měsíc.

2.3. V případě, že se soupeř k zápasu nedostaví do 10. minut od domluveného termínu, je přísně zakázáno vyplňovat jakékoliv skóre (ani 1-0), ani když se na tom oba hráči dohodnou. Místo toho musíte ve formuláři zaškrtnout políčko „Návrh kontumace“. Neuskutečněné zápasy, k nimž bylo vloženo skóre, budou kontumovány v neprospěch zadavatele.

2.4.Směrodatný pro posouzení pozdního příchodu je čas v GP klientovi.

2.5 Technická nepřipravenost hráče - např. špatná nebo neúplná instalace patchů a mapacků potřebných pro hraní nebo odpojování ze serveru na příkaz anticheat programu PunkBuster se bere jako nedostavení se na zápas.
Instalace patchů a mappacků potřebných ke hraní COD:UO na GP - link...

Zpět na obsah

3. Protesty k zápasu

3.1. Systém konfliktů slouží jako soudní síň a admini jsou zde jako soudci. Konflikt je započat v okamžiku kdy první hráč zadá výsledek, druhý hráč jej nepotvrdí - zadá nový a poté opět první hráč nepotvrdí výsledek. Jako protestní formulář slouží komentáře u daného zápasu.

3.2. Strana, která vyvolá konflikt k zápasu musí problém vysvětlit jasně, srozumitelně a odkaz na číslo článku, který byl porušen v těchto pravidlech. Odkazy na screenshoty a dema je třeba dodat spolu s konfliktem. Pokud se hráč domáhá jiného výsledku, je třeba okamžitě dodat screenshoty, na nichž je vidět skóre zápasu.

3.3. Výsměch, urážky soupeře a nepodložená obvinění v komentářích povedou k automatické prohře ve sporu.

3.4. Pokud soupeře podezíráte z cheatování, musíte mít důkaz a musíte jej ihned předložit. Konflikty založené na domnělém cheatování, ale bez jasných důkazů budou okamžitě a automaticky uzavírány v neprospěch vyvolávající strany.

3.5. Za platné důkazy jsou považovány pouze dema, screenshoty ze hry.

3.5.1. Všechny soubory používané jako důkazy (dema, screenshoty,...) je třeba zpřístupnit a odkazy přidat do komentářů konfliktu.

3.5.2. Pokud je demo používáno jako důkaz, musíte přesně určit moment(y) (s přesností na minuty a vteřiny), kdy podle vás k porušení pravidel došlo, jinak bude konflikt okamžitě a automaticky uzavřen ve váš neprospěch. Admini nebudou prohlížet celá dema.

3.6. Konflikty k zápasům se nikdy neřeší ihned a admini obvykle dají oběma stranám nějaký čas, než se začnou případem zabývat, aby si obě strany mohly problém vyjasnit. Nikdy nekontaktujte kvůli svému případu adminy. Váš spor je na našem seznamu stále a to až do doby, kdy je vyřešen, takže mějte trpělivost.

3.7. Hráč, který vyvolá spor, který nemá žádný základ v pravidlech nebo konflikt za účelem zkomplikování přijetí výsledku zápasu riskuje kontumaci zápasu.

3.8. Jestliže je jednou zápas potvrzen oběma stranami je trvale uzavřen a nejde na něj podat protest.

3.9. Protestní formulář v KB suplují komentáře které zadáváte k zápasu. Jak tedy postupovat, aby se zápas dostal do stavu protestu a ujal se ho admin.

3.10. Váš soupeř zadal výsledek zápasu (je zde předpoklad, že zadá svou výhru)

3.10.1. Změňte výsledek na vaši výhru a do komentáře řádně napište, že chcete zadat protest. Dále především všechny důvody protestu. Odkazy na dema, screenshoty a veškerý materiál k zápasu.

3.10.2. Váš soupeř výsledek nepotvrdí a v tuto chvíli už nejde žádným způsobem měnit výsledek bez zásahu admina.

3.10.3. Komenty k zápasu jdou přesto neustále psát. Tímto způsobem se snažte dobrat k nějakému řešení se svým soupeřem přesně dle pravidel dříve než zasáhne admin. Pokud se zápas dostane mezi sporné zápasy musí hráči tyto komentáře sledovat a odpovídat na případné dotazy adminů.

3.10.4. Pokud chcete proti něčemu protestovat, tak nikdy nezadávejte výsledek ve váš neprospěch, protože váš soupeř už to jenom potvrdí a výsledek se stává platným.

Zpět na obsah

4. Dema a screenshoty

4.1. Všichni hráči musí po celý zápas nahrávat dema. Každé kolo je nahráváno odděleně, tudíž bude mít každý hráč na konci zápasu čtyři záznamy.

4.2. Důkazy (dema/screenshoty) mohou v případě konfliktu požadovat pouze admini, tudíž je třeba je uschovat až do potvrzení zápasu. V případě konfliktu je třeba dema uschovat až do doby jeho vyřešení.

4.3. Po vznesení požadavků ze strany admina o dema musí hráč okamžitě poskytnout link, kde je demo uloženo. Pojmenuje demo/a "kdo" vs "kdo" ( např.: hrac1-vs-hrac2_koloN ) a odkaz na toto (tyto) demo/a musí umístit do komentáře k zápasu. Admin automaticky zkontumuje zápas v neprospěch hráče, který nebyl schopen dodat některý z požadovaných záznamů do 24 hodin po vyžádání nebo pokud jsou požadované záznamy nefunkční a nebo neúplné.
Příklad: CyboPat-vs-Zdama_1.zip, CyboPat-vs-Zdama_2.zip...
Odkazy na "free úschovny":
Úschovna.cz
Depo Bluetone.cz
edisk.cz

4.4 Všichni hráči jsou povinni si na konci každého kola provést screenshot (standardně: klávesa F12) výsledkové tabulky kola. Doporučuje se provést screen seznamu PB_GUIDů hráčů v zápase (příkazy konzole: /pb_plist /screenshotjpeg). Bez těchto důkazů není možné vyvolávat jakýkoliv konflikt týkající se změny výsledku nebo hraní hráče, který nebyl akreditován pro zápas.

Zpět na obsah5. Cheating a Anti-cheating

5.1. Politika cheatingu a jeho potírání se vztahuje jak na všechny poháry, turnaje, žebříčky Klanbáze, tak na celý herní server GamePark a i jiné herní ligy a servery. Jestliže člen GamePark admin teamu někdy zachytí cheatování účastníka KB, je jedno jestli se jedná o zápas KB, Fun hru, Lan turnaj nebo Public hru kdekoliv jinde, pak bude s dotyčným zacházeno stejně, jako by se jednalo o zápas na KB.

5.2. Pokud se prokáže cheatování znamená to pro hráče diskvalifikaci z KB a BAN na herní server GamePark.

5.3. Když anti-cheat ochrana zachytí cheat, pak je hráč prohlášen za vinného, dokud neprokáže svoji nevinu.

5.4. Povolené příkazy:
- mouse sensitivita
- grafické nastavení (pouze příkazy, které se dají nastavit v menu hry)
- demo příkazy
- ukázání fps / limit fps
- lagometer
- pb_plist, screenshotjpeg

5.5. Herní modifikace. Použití jakýchkoliv vlastních skinů (kompas, postava, zaměřovač atd.), vlastních zvuků, modelů bez výjimek není povoleno.

5.6. Není dovoleno využívat ani zneužívat chyby hry. Zneužívání chyb hry se bude považovat za cheating a povede ke kontumační prohře. ( definice clipingu ).

5.7. Hráči se nesmí zrychlovat (skok o granát, výbušninu, pancéřovku), aby se dostali na místa, kam se dá dostat i normálně (by? třeba jinou cestou). Také nesmí tento způsob používat k dosažení místa, kam se normální cestou nejde dostat.

5.8. Vyskakování z mapy nebo pod mapu je přísně zakázáno

5.9. Využívání chyb na mapách za účelem dívání se skrz nebo za objekty není dovoleno.

5.10. Pokud se stane,že hráč opustí hru bezdůvodně,a to při více zápasech,může admin zadat tomuto hráči postih ve výši deseti bodů.


Zpět na obsah6. Po zápase

6.1. Jakmile je jednou zápas započat, jeho výsledek bude platit, pokud se nedohodnou jinak oba soupeři s adminem.

6.2. Pokud si myslíte, že máte dobrý důvod k tomu, aby byl zápas zrušen (například drastický nárůst lagů po začátku zápasu), musíte o tom přesvědčit svého soupeře, nebo? započatý zápas bude brán v úvahu vždy.

6.3. Výsledek zadává vítěz (při remíze vyzyvatel) a to maximálně do 24 hodin po skončení zápasu. K zadání výsledku do databáze je potřeba vyplnit výsledek a mapy které se hrály. Upload 4 výsledkových screenů není povinný, ale doporučuje se.

6.4 Jakmile jeden hráč výsledek zadal, mohou se stát následující čtyři věci:

6.4.1. Skóre je druhým hráčem přijato. Výsledek zápasu se stává platným.

6.4.2. Výsledek není přijat a skóre je upraveno druhým hráčem.

6.4.3. První hráč odmítne přijmout změněný výsledek a vyvolá konflikt.

6.4.4. Soupeř neudělá nic 2 dny, což vede k automatickému přijetí výsledku.

Zpět na obsah


7. Systém hry S&D 1 vs 1

7.1. Hraje se mód Search & Destroy 1 vs 1 v místnostech k tomu určených.

7.2. Hrají se dvě mapy, každý hráč si vybere svoji. Skóre je 10 za jednu stranu, 20 za mapu a 40 za celý zápas. Zápas se hraje do 40 bodů a zápas se musí dohrát až do konce. Mezi první a druhou mapou je nárok na 5-ti minutovou přestávku.

7.3. Vítězem zápasu je hráč, který v součtu za všechny čtyři kola dosáhne většího počtu bodů. Pokud je po skončení obou map stav nerozhodný nastává remíza.

7.4. Jako první mapa hry se hraje mapa vyzyvatele, stranu si na této mapě vybírá vyzvaný. Ve druhém kole dojde ke změně stran. Pro druhou mapu je to obráceně.

7.5. Body do žebříčku KB se počítají dle ELO (http://www.gamepark.cz/Rating.asp?P=37)

7.6 J7.6 Je zakázáno zůstávat po začátku kola nepřiměřeně dlouho ve „spectatoru“a zároveň přecházet do „spectatora“ v probíhajícím kole, pod trestem kontumace ve prospěch soupeře.

7.7. Je přísně zakázáno plant bomby, tam kde není možno defuse této bomby.


8. Povolené mapy

mp_arnhem
mp_brecourt
mp_bocage
mp_cassino
mp_neuville
mp_peaks
mp_streets
mp_railyard
mp_sicily
mp_stalingrad
mp_uo_carentan
mp_uo_dawnville
mp_uo_depot
mp_uo_harbor
mp_uo_hurtgen
mp_uo_powcamp
mp_rocket
mp_pavlov
mp_uo_stanjel
a_bridge_too_far
algiers_final_V2
commando
d-day+7
dniprov
harbor4_beta
mp_drumfergus2
mp_mikecod3
mp_novoutpost
the_bridge
mp_bazzoles_final
mp_uo_cobra
mp_V2_facility
muerenville1.1
townville
trechnville
uo_destroyvillage_am


Zpět na obsah


9. Nastavení serveru v klientovi GP

Klient pro zápasy je pevně nastaven pro dva hráče,jednoho admina a jeden slot zůstává pro případného kamaremana,pokud se na něm oba soupeři dohodli,zadává se pouze svoje mapa (jako hlavní) a soupeřova (do rotace).Pokud se admin bude chtít v průběhu zápasu připojit do hry (klienta) a nebude pro něj volné místo (např. každý z hráčů pozve svého kameramana), bude hra ukončena. Pokud se toto bude opakovat, budou oba hráči potrestány ztrátou bodů.
Heslo - po předchozí domluvě hráčů, nastavuje správce místnosti.

Pevné nastavení klienta (pro informaci):
Score limit - 0
Time limit - 0
Round limit - 10
Round Lenght - 2
Grace Period - 10
Povolit FG42 - 0
Povolit techniku - 0
Povolit artilerii – 1
povolit PanzerFaust - 1
Pouze pušky - 0
Pouze odstrelovačky - 0
Beze zbraní - 0
Friendly Fire - 1
Killcam - 0
Draw friend - 1
TeamBalance - 0
Povolit Vote kick - 0

Příspěvek upravil Esteban, 07.02.2007, 13:43.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 Uživatel(é/ů) pročítá toto téma (1 neregistrovaných a 0 anonymních uživatelů)
0 registrovaní:

 RSS Lo-Fi verze Dnes je: 21.10.20 - 14:54
Darkness Skin by Danellis. Converted by New Horizon Skins.
Toplist