IPB

Vítejte ( Přihlášení | Registrace )

 
Closed TopicStart new topic
> Klanbáze TDM 2vs2, Komenty a postřehy
Ham3r
příspěvek 17.12.2006, 00:44
Příspěvek #1


Proti zlu? Zlem!


Skupina: Uživatel
Příspěvků: 541
Registrován: 03.02.2006
ID: 11101
V lednu (pravděpodobně ke konci) se rozjede klanbáze pro UO v modu TDM,hrát se bude mimo jiné také dva na dva.Tady jsou pravidla,pročtěte si je a můžete se k nim vyjádřit.


OBSAH:
1. Všeobecná pravidla
2. Před zápasem
3. Protesty k zápasu
4. Dema
5. Cheating a Anti-cheating
6. Po zápase
7. Systém hry TDM 2 vs 2
8. Povolené mapy
9. Nastavení serveru v klientovi GP1. Všeobecná pravidla

1.1. Dále uvedená pravidla se vážou pro všechny přihlášené hráče do KB. Kdokoliv se registruje, zároveň automaticky souhlasí, že pravidla četl, rozuměl a bude se jimi řídit.
Vyhrazujeme si právo pravidla měnit a doplňovat.

1.2. Herní systém

1.2.1 Do žebříčku COD:UO TDM 2 vs 2 v Klanbázi (KB) je možné vstoupit kdykoli.

1.2.2 Plán zápasů je tvořen systémem výzev mezi samotnými teamy.

1.3. Všichni hráči se chovají k soupeři s respektem a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se tak chovat nebudete, musíte počítat s určitou formou trestu (penalizace, kontumační prohra, vyřazení z KB).
Je zakázáno jakýmkoli způsobem napadat protihráče. Oslovení protihráče ve stylu „noob“, „lama“, "camper", komentování stylu jeho hry se bere jako nevhodné chování a team za to bude potrestán kontumací zápasu.

1.4. Při hře je třeba dodržovat i pravidla gameparku
1.5. Často kladené dotazy pro COD:UO
1.6. K veškerým komentářům nebo připomínkám můžete využít fórum pro KB - link...

1.7. Správcem místnosti v GP klientovi se stává automaticky ten hráč, který vstoupí jako první do prázdné místnosti a ten také hru zakládá. Okamžitě nastaví název místnosti "Tým1 vs Tým2", popřípadě heslo na kterém se hráči domluvili před zápasem. Před začátkem každého zápasu se musí správce místnosti ujistit, že jsou oba teamy připraveni, dříve než spustí hru zkontroluje zda je nastaveno heslo a soupeř jej zná. Ve vlastním zájmu si řádně zkontrolujte nastavení místnosti.

1.8. Pokud není přítomen admin, start zápasu se řídí pomocí "votování". Po dohodě teamu, že jsou připraveni na zápas, navrhne jeden tým restart mapy a druhý jej potvrdí. Po tomto restartu je zápas považován za zahájený. Jakékoliv vyvolání hlasování po zahájení zápasu je zakázané a bude trestáno kontumací zápasu.

1.9. Pro zápasy je nutné využívat pouze certifikované servery GameParkem pro danou hru. Tyto servery jsou řádně nastaveny a pokud bude zápas odehrán někde jinde i přes dohodu obou teamu, bude výsledek okamžitě anulován a oba teamy budou potrestáni penalizací.

1.10. Pokud server v průběhu hry spadne, předchozí stav se započítá a pokračuje se od začátku v kole ve kterém došlo k výpadku serveru.


1.11. Hráči se mohou účastnit zápasu pouze se stejným GUIDem pro hru CoD:UO, jaký mají registrován v KB. Pokud bude hráč přistižen v zápase s jiným GUIDem, než má uveden v registraci bude tento zápas kontumován v jeho neprospěch.

1.12. Jelikož si hráči mohou snadno zjistit GUIDy svých soupeřů, nebudou jména hráčů, která se liší od těch uvedených při registraci v KB, považována za důkaz freelancingu (faker, smurf).

1.13. Pokud team předčasně opustí započatý zápas, a? je jeho důvod jakýkoliv, může soupeř žádat kontumaci jako v případě nedostavení se teamu na zápas. Výsledek se započítá takový, který je pro vítěznou stranu výhodnější. (aktuální skóre nebo kontumace). Rozhodutí může změnit admin pouze na žádost obou teamu. Např. se při výpadku spojení jednoho z hráčů oba dohodnou na dohrání zápasu od výpadku.

1.14. Každý hráč / tým smí mít v žebříčku pouze jeden aktivní účet. Bude-li u někoho zjištěno, že používá současně více účtů (multiaccount) budou mu neprodleně všechny účty smazány. Jestli že se navíc prokáže, že hráč / tým využíval účty za účelem podvádění bude mu udělen ban na dobu 2 měsíců.

1.15. Není dovoleno vyhazovat hráče soupeřícího klanu ze serveru za ŽÁDNÝCH okolností. (Vote kick mužou zadat pouze spoluhráči) Pokud se tak stane, vystavuje se pachatel kontumační prohře.

1.16. Změny pb_guidu a teamu musí být minimalně 48 hodin před zápasem. Porušení bude trestáno kontumací.

1.17. Na team je povolena pouze jen 1 snipa. (Je zakázáno brát pohozené snipy!)

1.18. Ostatní postihy

Odehrání zápasu na cizím servru
Postih: odečtení získaných / ztracených bodů a penále 40 bodů

Upload nekompletních screenů nebo jakkoli upravených screenu
Postih: odečtení získaných / ztracených bodů a penále 20 bodů

Podvod v KlanBázi
Postih: odečtení získaných / ztracených bodů a penále 100 bodů

Zpět na obsah2. Před zápasem

2.1. Na soupeře čekejte v GP klientovi. Se soupeřem se dohodněte na hesle do místnosti. Na zápas přijďte dřív kvůli případnému uvolnění místnosti. V případě, že na Vaši žádost o opuštění místnosti nebudou hráči reagovat povolejte admina.

2.2. Kdo bude bránit jakýmkoliv způsobem v odehrání pohárového zápasu v místnosti určené pro hraní soutěží, bude potrestán banem na GP minimálně na 1 měsíc.

2.3. V případě, že se soupeř k zápasu nedostaví do 10. minut od domluveného termínu, je přísně zakázáno vyplňovat jakékoliv skóre (ani 1-0), ani když se na tom oba hráči dohodnou. Místo toho musíte ve formuláři zaškrtnout políčko „Návrh kontumace“. Neuskutečněné zápasy, k nimž bylo vloženo skóre, budou kontumovány v neprospěch zadavatele.

2.4. Pokud máte zpoždění delší než 10 minut má soupeř právo na zadání kontumace. Směrodatný je čas v GP klientovi.

2.5 Technická nepřipravenost týmu - např. špatná nebo neúplná instalace patchů a mapacků potřebných pro hraní nebo odpojování ze serveru na příkaz anticheat programu PunkBuster se bere jako nedostavení se na zápas.
Instalace patchů a mappacků potřebných ke hraní COD:UO na GP - link...

Zpět na obsah3. Protesty k zápasu

3.1. Systém konfliktů slouží jako soudní síň a admini jsou zde jako soudci. Konflikt je započat v okamžiku kdy první tým zadá výsledek, druhý tým jej nepotvrdí - zadá nový a poté opět první team nepotvrdí výsledek. Jako protestní formulář slouží komentáře u daného zápasu.

3.2. Strana, která vyvolá konflikt k zápasu musí problém vysvětlit jasně, srozumitelně a odkaz na číslo článku, který byl porušen v těchto pravidlech. Odkazy na screenshoty a dema je třeba dodat spolu s konfliktem. Pokud se team domáhá jiného výsledku, je třeba okamžitě dodat screenshoty, na nichž je vidět skóre zápasu.

3.3. Výsměch, urážky soupeře a nepodložená obvinění v komentářích povedou k automatické prohře ve sporu.

3.4. Pokud soupeře podezíráte z cheatování, musíte mít důkaz a musíte jej ihned předložit. Konflikty založené na domnělém cheatování, ale bez jasných důkazů budou okamžitě a automaticky uzavírány v neprospěch vyvolávající strany.

3.5. Za platné důkazy jsou považovány pouze dema, screenshoty ze hry.

3.5.1. Všechny soubory používané jako důkazy (dema, screenshoty,...) je třeba zpřístupnit a odkazy přidat do komentářů konfliktu.

3.5.2. Pokud je demo používáno jako důkaz, musíte přesně určit moment(y) (s přesností na minuty a vteřiny), kdy podle vás k porušení pravidel došlo, jinak bude konflikt okamžitě a automaticky uzavřen ve váš neprospěch. Admini nebudou prohlížet celá dema.

3.6. Konflikty k zápasům se nikdy neřeší ihned a admini obvykle dají oběma stranám nějaký čas, než se začnou případem zabývat, aby si obě strany mohly problém vyjasnit. Nikdy nekontaktujte kvůli svému případu adminy. Váš spor je na našem seznamu stále a to až do doby, kdy je vyřešen, takže mějte trpělivost.

3.7. Tým, který vyvolá spor, který nemá žádný základ v pravidlech nebo konflikt za účelem zkomplikování přijetí výsledku zápasu riskuje kontumaci zápasu.

3.8. Jestliže je jednou zápas potvrzen oběma stranami je trvale uzavřen a nejde na něj podat protest.

3.9. Protestní formulář v KB suplují komentáře které zadáváte k zápasu. Jak tedy postupovat, aby se zápas dostal do stavu protestu a ujal se ho admin.

3.10.1. Váš soupeř zadal výsledek zápasu (je zde předpoklad, že zadá svou výhru)

3.10.2. Změňte výsledek na vaši výhru a do komentáře řádně napište, že chcete zadat protest. Dále především všechny důvody protestu. Odkazy na dema, screenshoty a veškerý materiál k zápasu.

3.10.3. Váš soupeř výsledek nepotvrdí a v tuto chvíli už nejde žádným způsobem měnit výsledek bez zásahu admina.

3.10.4. Komenty k zápasu jdou přesto neustále psát. Tímto způsobem se snažte dobrat k nějakému řešení se svým soupeřem přesně dle pravidel dříve než zasáhne admin. Pokud se zápas dostane mezi sporné zápasy musí hráči tyto komentáře sledovat a odpovídat na případné dotazy adminů.

3.10. Pokud chcete proti něčemu protestovat, tak nikdy nezadávejte výsledek ve váš neprospěch, protože váš soupeř už to jenom potvrdí a výsledek se stává platným.

Zpět na obsah4. Dema a screenshoty

4.1. Všichni hráči musí po celý zápas nahrávat dema. Každé kolo je nahráváno odděleně, tudíž bude mít každý hráč na konci zápasu čtyři záznamy.

4.2. Důkazy (dema/screenshoty) mohou v případě konfliktu požadovat pouze admini, tudíž je třeba je uschovat až do potvrzení zápasu. V případě konfliktu je třeba dema uschovat až do doby jeho vyřešení.

4.3. Po vznesení požadavků ze strany admina o dema musí teamy okamžitě poskytnout link, kde je demo uloženo. Pojmenuje demo/a "kdo" vs "kdo" ( např.: tym1-vs-tym2_koloN ) a odkaz na toto (tyto) demo/a musí umístit do komentáře k zápasu. Admin automaticky zkontumuje zápas v neprospěch teamu, který nebyl schopen dodat některý z požadovaných záznamů do 24 hodin po vyžádání nebo pokud jsou požadované záznamy nefunkční a nebo neúplné.
Příklad: Tym1-vs-tym.zip, tym1-vs-tym2_2.zip...
Odkazy na "free úschovny":
Úschovna.cz
Depo Bluetone.cz
edisk.cz

4.4 Všichni hráči jsou povinni si na konci každého kola provést screenshot (standardně: klávesa F12) výsledkové tabulky kola. Doporučuje se provést screen seznamu PB_GUIDů hráčů v zápase (příkazy konzole: /pb_plist /screenshotjpeg). Bez těchto důkazů není možné vyvolávat jakýkoliv konflikt týkající se změny výsledku nebo hraní hráče, který nebyl akreditován pro zápas.

Zpět na obsah5. Cheating a Anti-cheating

5.1. Politika cheatingu a jeho potírání se vztahuje jak na všechny poháry, turnaje, žebříčky Klanbáze, tak na celý herní server GamePark a i jiné herní ligy a servery. Jestliže člen GamePark admin teamu někdy zachytí cheatování účastníka KB, je jedno jestli se jedná o zápas KB, Fun hru, Lan turnaj nebo Public hru kdekoliv jinde, pak bude s dotyčným zacházeno stejně, jako by se jednalo o zápas na KB.

5.2. Pokud se prokáže cheatování znamená to pro hráče diskvalifikaci z KB a BAN na herní server GamePark.

5.3. Když anti-cheat ochrana zachytí cheat, pak je hráč prohlášen za vinného, dokud neprokáže svoji nevinu.

5.4. Povolené příkazy:
- mouse sensitivita
- grafické nastavení (pouze příkazy, které se dají nastavit v menu hry)
- demo příkazy
- ukázání fps / limit fps
- lagometer
- pb_sv_plist, screenshotjpeg

5.5. Herní modifikace. Použití jakýchkoliv vlastních skinů (kompas, postava, zaměřovač atd.), vlastních zvuků, modelů bez výjimek není povoleno.

5.6. Není dovoleno využívat ani zneužívat chyby hry. Zneužívání chyb hry se bude považovat za cheating a povede ke kontumační prohře. ( definice clipingu ).

5.7. Hráči se nesmí zrychlovat (skok o granát, výbušninu, pancéřovku či o spoluhráče), aby se dostali na místa, kam se dá dostat i normálně (by? třeba jinou cestou). Také nesmí tento způsob používat k dosažení místa, kam se normální cestou nejde dostat.


5.8. Vyskakování z mapy nebo pod mapu je přísně zakázáno

5.9 Využívání chyb na mapách za účelem dívání se skrz nebo za objekty není dovoleno.

Zpět na obsah6. Po zápase

6.1. Jakmile je jednou zápas započat, jeho výsledek bude platit, pokud se nedohodnou jinak oba soupeři s adminem.

6.2. Pokud si myslíte, že máte dobrý důvod k tomu, aby byl zápas zrušen (například drastický nárůst lagů po začátku zápasu), musíte o tom přesvědčit svého soupeře, nebo? započatý zápas bude brán v úvahu vždy.

6.3. Výsledek zadává vítězný tým (při remíze vyzyvatel) a to maximálně do 24 hodin po skončení zápasu. K zadání výsledku do databáze je potřeba vyplnit výsledek, mapy které se hrály a upload 4 výsledkových screenů.

6.4 Jakmile jeden tým výsledek zadal, mohou se stát následující čtyři věci:

6.4.1. Skóre je druhým týmem přijato. Výsledek zápasu se stává platným.

6.4.2. Výsledek není přijat a skóre je upraveno druhým týmem.

6.4.3. První tým odmítne přijmout změněný výsledek a vyvolá konflikt.

6.4.4. Soupeř neudělá nic 2 dny, což vede k automatickému přijetí výsledku.

Zpět na obsah
7. Systém hry TDM 2 vs 2

Herní dny: ????. Místnosti TDM 2vs2 1 a TDM 2vs2 2.

7.1. Hraje se mód Team deathmatch 2 vs 2 v místnostech k tomu určených.

7.2. Hrají se dvě mapy, každý tým si vybere svoji. Na každé mapě jsou 2 kola, celkově za zápas tedy 4. Po dosažení scr_tdm_timelimit 10 na kolo si teamy prohazují strany a začíná další kolo. Mezi první a druhou mapou je nárok na 5-ti minutovou přestávku.

7.3. Vítězem zápasu je tým, který v součtu za všechny čtyři kola dosáhne většího počtu bodů. Pokud je po skončení obou map stav nerozhodný nastává remíza.

7.4. Jako první mapa hry se hraje mapa vyzyvatele, stranu si na této mapě vybírá vyzvaný. Ve druhém kole dojde ke změně stran. Pro druhou mapu je to obráceně.

7.5. Body do žebříčku KB se počítají dle ELO (http://www.gamepark.cz/Rating.asp?P=38)

7.6. V případě kontumační výhry si vítězný tým odnese 40 bodů. Poražený přijde o 20 bodu.

7.7 Je zakázáno zůstávat ve hře jako „spectator“ pod trestem kontumace ve prospěch soupeře.

Zpět na obsah8. Povolené mapy


harbor4_beta
townville
Dniprov
mp_drumfergus2
mp_V2_Facility
Muerenville1.1
commando
mp_uo_cobra
second_coming
mp_novoutpost
mp_uo_hollenberg
Algiers_Final_v2
the_bridge
D-Day+7
hobbiton_nite_mtl
talmont_basp
mp_arnhem
mp_bocage
mp_brecourt
mp_streets
mp_railyard
mp_pavlov
mp_peaks
mp_sicily
mp_rocket
mp_neuville
mp_uo_harbor
mp_uo_carentan
mp_uo_dawnville
mp_uo_depot
mp_uo_powcamp
mp_uo_stanjel
mogadishu
Zpět na obsah9. Nastavení serveru v klientovi GP

Počet hráčů 4 + 2x místo pro případného admina. Při zakládání místnosti je vždy nutné nechat minimálně dvě volná místa pro adminy žebříčku. Pokud se admin bude chtít v průběhu zápasu připojit do hry (klienta) a nebude pro něj volné místo, bude hra ukončena. Pokud se toto bude opakovat, budou oba týmy potrestány ztrátou bodů

Heslo - po předchozí domluvě hráčů, nastavuje správce místnosti.
Score limit: 0
Time limit: 10
Force Respawn: 1
Povolit panzerfaust: 0
Povolit FG42: 0
Povolit SMG: 1
Pouze pušky: 0
Povolit artilerii: 1
Pouze odstřelovačky: 0
Friendly fire: 1
Killcam: 0
Draw friend: 0
Team balance: 0
Povolit vote: 1
Povolit vote kick: 1
Povolit vote map: 1

První mapa se vkládá do políčka "Hlavní mapa" v parametrech klienta, druhá mapa do rotace.

Příspěvek upravil lamax, 23.01.2007, 20:38.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ham3r
příspěvek 17.12.2006, 15:07
Příspěvek #2


Proti zlu? Zlem!


Skupina: Uživatel
Příspěvků: 541
Registrován: 03.02.2006
ID: 11101
Po dlouhe úvaze se arti měni na 1!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pouštní Liška
příspěvek 12.02.2007, 06:43
Příspěvek #3Ikona skupiny

Skupina: CoD:UO admin
Příspěvků: 2446
Registrován: 16.03.2006
Bydliště V noře
ID: 13705
Když někoho vyzvu na dnes večer a on si to nestihne přečíst (výzvu) a na zápas nepřijde, tak se dle pravidel nic neděje (žádné mínus body atd.) to je OK .. (vyzva nebyla aktivni nejmíň 48hod)
Ale nešlo by nastavit aby takhle "prošlá" výzva třeba za 48 hodin (nebo pod.) zmizela? cool.gif

EDIT: Ani by se nemuselo čekat 48 na zmizení "prošlé" výzvy. Mohla by třeba zmizet už za hodinu po tom co se měl zápas odehrát ale výzva nebyla přijata.

Příklad:
Výzva 10.2.2007 20:00 .
Do 10.2.2007 20:00ti hodin nebyla přijata.
10.2.2007 21:00 už může zmizet

Příspěvek upravil Pouštní Liška, 12.02.2007, 07:23.


--------------------
डेजर्ट फॉक्स
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Esteban
příspěvek 14.02.2007, 09:39
Příspěvek #4

Skupina: Uživatel
Příspěvků: 2512
Registrován: 05.06.2005
ID: 6862
QUOTE(Pouštní Liška @ 12.02.2007, 06:43) [snapback]458186[/snapback]

Když někoho vyzvu na dnes večer a on si to nestihne přečíst (výzvu) a na zápas nepřijde, tak se dle pravidel nic neděje (žádné mínus body atd.) to je OK .. (vyzva nebyla aktivni nejmíň 48hod)
Ale nešlo by nastavit aby takhle "prošlá" výzva třeba za 48 hodin (nebo pod.) zmizela? cool.gif

EDIT: Ani by se nemuselo čekat 48 na zmizení "prošlé" výzvy. Mohla by třeba zmizet už za hodinu po tom co se měl zápas odehrát ale výzva nebyla přijata.

Příklad:
Výzva 10.2.2007 20:00 .
Do 10.2.2007 20:00ti hodin nebyla přijata.
10.2.2007 21:00 už může zmizet


No na to je jednoduchý návod - ICQ. Neznám nikoho krom tebe, kdo vyzve přes systém KB team hodinu před zápasem, aniž by se nezeptal na ICQ.

Příště něž pošleš výzvu, si ověř zda soupeř chce den večer hrát přes ICQ!!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pouštní Liška
příspěvek 14.02.2007, 09:51
Příspěvek #5Ikona skupiny

Skupina: CoD:UO admin
Příspěvků: 2446
Registrován: 16.03.2006
Bydliště V noře
ID: 13705
QUOTE(Esteban @ 14.02.2007, 09:39) [snapback]459344[/snapback]

No na to je jednoduchý návod - ICQ. Neznám nikoho krom tebe, kdo vyzve přes systém KB team hodinu před zápasem, aniž by se nezeptal na ICQ.

Příště něž pošleš výzvu, si ověř zda soupeř chce den večer hrát přes ICQ!!

Co je tohle za odpověď? Kdo řikal že já vyzívám hodinu před zápasem.

Se chvilku zastav, uklidni se a zapni mozek.

Příklad: Můžu někoho vyzvat v pátek 10.2. (třeba) ve 21:00 (třeba) na neděli 12.2. na 20:00 .. Vyzvanymu přijde mail že je vyzvanej (na co ICQ ? whistle.gif ) a teď je na něm jak se s tím popere. Buď to přijme a nebo to nechá být. A nechat být to klidně může, protože výzva není starší než 48 hodin a tudíž se mu nic nestane (nemusím snad psát že výzva byla dělaná 47 před zápasem blush.gif ).

A navíc. Otázka: K čemu ti je že vidíš výzvu, která byla udělaná na minulý měsíc a takhle prošla?

Napiš mi schválně jedinej důvod na co tu výzvu mít pořád mezi aktivníma výzvama navždy?


--------------------
डेजर्ट फॉक्स
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 Uživatel(é/ů) pročítá toto téma (1 neregistrovaných a 0 anonymních uživatelů)
0 registrovaní:

 RSS Lo-Fi verze Dnes je: 30.10.20 - 20:29
Darkness Skin by Danellis. Converted by New Horizon Skins.
Toplist