IPB

Vítejte ( Přihlášení | Registrace )

 
Closed TopicStart new topic
> Klanbáze GFM HQ 2+vs2+, Komenty a postřehy
greyhound
příspěvek 27.10.2008, 20:07
Příspěvek #1Ikona skupiny

Skupina: CoD:UO admin
Příspěvků: 612
Registrován: 26.05.2006
Bydliště ČB
ID: 15211
Rozjeli jsme klanbázi v modu GFM, HQ 2+vs2+ (max 5vs5), takže si pročtěte pravidla a můžete se registrovat

OBSAH:

1. Všeobecná pravidla
2. Před zápasem
3. Protesty k zápasu
4. Dema
5. Cheating a Anti-cheating
6. Po zápase
7. Systém hry GFM HQ 2+ vs. 2+
8. Povolené mapy
9. Nastavení serveru v klientovi GP


1. Všeobecná pravidla

1.1. Dále uvedená pravidla se vážou pro všechny přihlášené hráče. Kdokoliv se registruje, zároveň automaticky souhlasí, že četl, rozuměl pravidlům a bude se jimi řídit.
Vyhrazujeme si právo pravidla měnit a doplňovat. O každé změně budeme informovat v úvodu této stránky v sekci "Historie oprav".

1.2. Herní systém

1.2.1 Do žebříčku COD:UO GFM HQ 2+ vs. 2+ v Klanbázi (KB) je možné vstoupit kdykoli.Ke schválení týmu do žebříčku je potřeba mít v týmu minimálně 2 hráče s vyplněnými PB_GUIDy (návod - info) a vedoucí týmu musí mít vyplněné ICQ ke komunikaci.
Týmy které nesplní všechny tyto podmínky, nebudou schváleny!1.2.2 Plán zápasů je tvořen systémem výzev mezi samotnými teamy.


1.3. Všichni hráči se chovají k soupeři s respektem a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se tak chovat nebudete, musíte počítat s určitou formou trestu (penalizace, kontumační prohra, vyřazení z KB).
Je zakázáno jakýmkoli způsobem napadat protihráče. Oslovení protihráče ve stylu „noob“, „lama“, "camper", komentování stylu jeho hry se bere jako nevhodné chování a team za to bude potrestán kontumací zápasu.

1.4. Při hře je třeba dodržovat i pravidla GameParku - link

1.5. Často kladené dotazy pro UO -
link...

1.6. K veškerým komentářům nebo připomínkám můžete využít fórum pro KB - link

1.7. Správcem místnosti v GP klientovi se stává automaticky ten hráč, který vstoupí jako první do prázdné místnosti a ten také hru zakládá. Okamžitě nastaví název místnosti "Tým1 vs Tým2", popřípadě heslo, na kterém se hráči domluvili před zápasem. Před začátkem každého zápasu se musí správce místnosti ujistit, že jsou oba teamy připraveny, dříve než spustí hru zkontroluje zda je nastaveno heslo a soupeř jej zná. Ve vlastním zájmu si řádně zkontrolujte nastavení místnosti.

1.8. Pokud není přítomen admin, start zápasu se řídí pomocí "votování". Po dohodě teamu, že jsou připraveni na zápas, navrhne jeden tým restart mapy a druhý jej potvrdí. Po tomto restartu je zápas považován za zahájený. Jakékoliv vyvolání hlasování po zahájení zápasu je zakázané a bude trestáno kontumací zápasu.

1.9. Pro zápasy je nutné využívat pouze certifikované servery GameParkem pro danou hru. Tyto servery jsou řádně nastaveny a pokud bude zápas odehrán někde jinde i přes dohodu obou teamu, bude výsledek okamžitě anulován a oba teamy budou potrestáni penalizací.

1.10. Pokud server v průběhu hry spadne, předchozí stav se započítá a pokračuje se od začátku v kole ve kterém došlo k výpadku serveru.

1.11. Hráči se mohou účastnit zápasu pouze se stejným GUIDem pro hru CoD:UO, jaký mají registrován v KB. Pokud bude hráč přistižen v zápase s jiným GUIDem, než má uveden v registraci bude tento zápas kontumován v jeho neprospěch.

1.12. Jelikož si hráči mohou snadno zjistit GUIDy svých soupeřů, nebudou jména hráčů, která se liší od těch uvedených při registraci v KB, považována za důkaz freelancingu (faker, smurf).

1.13. Pokud team předčasně opustí započatý zápas, a? je jeho důvod jakýkoliv, může soupeř žádat kontumaci jako v případě nedostavení se teamu na zápas. Výsledek se započítá takový, který je pro vítěznou stranu výhodnější. (aktuální skóre nebo kontumace). Rozhodnutí může změnit admin pouze na žádost obou teamů. Např. se při výpadku spojení jednoho z hráčů oba dohodnou na dohrání zápasu od výpadku.

1.14. Každý hráč / tým smí mít v žebříčku pouze jeden aktivní účet. Bude-li u někoho zjištěno, že používá současně více účtů (multiaccount) budou mu neprodleně všechny účty smazány. Jestliže se navíc prokáže, že hráč / tým využíval účty za účelem podvádění bude mu udělen ban na dobu 2 -6 měsíců.

1.15. Není dovoleno vyhazovat hráče soupeřícího klanu ze serveru za ŽÁDNÝCH okolností. (Vote kick můžou zadat pouze spoluhráči) Pokud se tak stane, vystavuje se pachatel kontumační prohře.

1.16. Změny pb_guidu a teamu musí být minimalně 48 hodin před zápasem. Porušení bude trestáno kontumací.

1.17. Na team je povolena pouze jen 1 snipa. (Je zakázáno brát pohozené snipy!)

1.18. Ostatní postihy

Odehrání zápasu na cizím servru
Postih: odečtení získaných / ztracených bodů a penále 40 bodů

V případě konfliktu dodání nekompletních nebo jakkoliv upravených screenů
Postih: odečtení získaných / ztracených bodů a penále 20 bodů

Podvod v KlanBázi
Postih: odečtení získaných / ztracených bodů a penále 100 bodů2. Před zápasem

2.1. Na soupeře čekejte v GP klientovi. Se soupeřem se dohodněte na hesle do místnosti. Na zápas přijďte dřív kvůli případnému uvolnění místnosti. V případě, že na Vaši žádost o opuštění místnosti nebudou hráči reagovat povolejte admina.

2.2. Kdo bude bránit jakýmkoliv způsobem v odehrání pohárového zápasu v místnosti určené pro hraní soutěží, bude potrestán banem na GP minimálně na 1 měsíc.

2.3. V případě, že se soupeř k zápasu nedostaví do 10 minut od domluveného termínu, je přísně zakázáno vyplňovat jakékoliv skóre (ani 1-0), ani když se na tom oba hráči dohodnou. Místo toho musíte ve formuláři zaškrtnout políčko „Návrh kontumace“. Neuskutečněné zápasy, k nimž bylo vloženo skóre, budou kontumovány v neprospěch zadavatele.

2.4. Pokud máte zpoždění delší než 10 minut má soupeř právo na zadání kontumace. Směrodatný je čas v GP klientovi.

2.5 Technická nepřipravenost týmu - např. špatná nebo neúplná instalace patchů a mappacků potřebných pro hraní nebo odpojování ze serveru na příkaz anticheat programu PunkBuster se bere jako nedostavení se na zápas.
Instalace patchů a mappacků potřebných ke hraní COD:UO GFM na GP - link
3. Protesty k zápasu

3.1. Systém konfliktů slouží jako soudní síň a admini jsou zde jako soudci. Konflikt je započat v okamžiku, kdy první team zadá výsledek, druhý team jej nepotvrdí - zadá nový a poté opět první team nepotvrdí výsledek. Jako protestní formulář slouží komentáře u daného zápasu.

3.2. Strana, která vyvolá konflikt k zápasu musí problém vysvětlit jasně, srozumitelně a odkaz na číslo článku, který byl porušen v těchto pravidlech. Odkazy na screenshoty a dema je třeba dodat spolu s konfliktem. Pokud se team domáhá jiného výsledku, je třeba okamžitě dodat screenshoty, na nichž je vidět skóre zápasu.

3.3. Výsměch, urážky soupeře a nepodložená obvinění v komentářích povedou k automatické prohře ve sporu.

3.4. Pokud soupeře podezíráte z cheatování, musíte mít důkaz a musíte jej ihned předložit. Konflikty založené na domnělém cheatování, ale bez jasných důkazů budou okamžitě a automaticky uzavírány v neprospěch vyvolávající strany.

3.5. Za platné důkazy jsou považovány pouze dema nebo screenshoty ze hry.

3.5.1. Všechny soubory používané jako důkazy (dema, screenshoty,...) je třeba zpřístupnit a odkazy přidat do komentářů konfliktu.

3.5.2. Pokud je demo používáno jako důkaz, musíte přesně určit moment(y) (s přesností na minuty a vteřiny), kdy podle vás k porušení pravidel došlo, jinak bude konflikt okamžitě a automaticky uzavřen ve váš neprospěch. Admini nebudou prohlížet celá dema.

3.6. Konflikty k zápasům se nikdy neřeší ihned a admini obvykle dají oběma stranám nějaký čas, než se začnou případem zabývat, aby si obě strany mohly problém vyjasnit. Nikdy nekontaktujte kvůli svému případu adminy. Váš spor je na našem seznamu stále a to až do doby, kdy je vyřešen, takže mějte trpělivost.

3.7. Tým, který vyvolá spor, který nemá žádný základ v pravidlech, nebo konflikt za účelem zkomplikování přijetí výsledku zápasu riskuje kontumaci zápasu.

3.8. Jestliže je jednou zápas potvrzen oběma stranami je trvale uzavřen a nejde na něj podat protest.

3.9. Protestní formulář v KB suplují komentáře které zadáváte k zápasu. Jak tedy postupovat, aby se zápas dostal do stavu protestu a ujal se ho admin.

3.10.1. Váš soupeř zadal výsledek zápasu (je zde předpoklad, že zadá svou výhru)

3.10.2. Změňte výsledek na vaši výhru a do komentáře řádně napište, že chcete zadat protest. Dále především všechny důvody protestu. Odkazy na dema, screenshoty a veškerý materiál k zápasu.

3.10.3. Váš soupeř výsledek nepotvrdí a v tuto chvíli už nejde žádným způsobem měnit výsledek bez zásahu admina.

3.10.4. Komenty k zápasu jdou přesto neustále psát. Tímto způsobem se snažte dobrat k nějakému řešení se svým soupeřem přesně dle pravidel dříve než zasáhne admin. Pokud se zápas dostane mezi sporné zápasy musí hráči tyto komentáře sledovat a odpovídat na případné dotazy adminů.

3.10. Pokud chcete proti něčemu protestovat, tak nikdy nezadávejte výsledek ve váš neprospěch, protože váš soupeř už to jenom potvrdí a výsledek se stává platným.

4. Dema a screenshoty

4.1. Všichni hráči musí po celý zápas nahrávat dema. Každé kolo je nahráváno odděleně, tudíž bude mít každý hráč na konci zápasu čtyři záznamy.

4.2. Důkazy (dema/screenshoty) mohou v případě konfliktu požadovat pouze admini, tudíž je třeba je uschovat až do potvrzení zápasu. V případě konfliktu je třeba dema uschovat až do doby jeho vyřešení.

4.3. Po vznesení požadavků ze strany admina o dema musí teamy okamžitě poskytnout link, kde je demo uloženo. Pojmenuje demo/a "kdo" vs "kdo" ( např.: tym1-vs-tym2_koloN ) a odkaz na toto (tyto) demo/a musí umístit do komentáře k zápasu. Admin automaticky zkontumuje zápas v neprospěch teamu, který nebyl schopen dodat některý z požadovaných záznamů do 24 hodin po vyžádání nebo pokud jsou požadované záznamy nefunkční a nebo neúplné.
Příklad: Tym1-vs-tym.zip, tym1-vs-tym2_2.zip...
Odkazy na "free úschovny":
uschovna.cz
bluetone.cz
edisk.cz
uloz.to

4.4 Všichni hráči jsou povinni si na konci každého kola provést screenshot (standardně: klávesa F12) výsledkové tabulky kola. Doporučuje se provést screen seznamu PB_GUIDů hráčů v zápase (příkazy konzole: /pb_plist /screenshotjpeg). Bez těchto důkazů není možné vyvolávat jakýkoliv konflikt týkající se změny výsledku nebo hraní hráče, který nebyl akreditován pro zápas.
5. Cheating a Anti-cheating

5.1. Politika cheatingu a jeho potírání se vztahuje jak na všechny poháry, turnaje, žebříčky Klanbáze, tak na celý herní server GamePark a i jiné herní ligy a servery. Jestliže člen GamePark admin teamu někdy zachytí cheatování účastníka KB, je jedno jestli se jedná o zápas KB, Fun hru, Lan turnaj nebo Public hru kdekoliv jinde, pak bude s dotyčným zacházeno stejně, jako by se jednalo o zápas na KB.

5.2. Pokud se prokáže cheatování znamená to pro hráče diskvalifikaci z KB a BAN na herní server GamePark.

5.3. Když anti-cheat ochrana zachytí cheat, pak je hráč prohlášen za vinného, dokud neprokáže svoji nevinu.

5.4. Povolené příkazy:
- mouse sensitivita
- grafické nastavení (pouze příkazy, které se dají nastavit v menu hry)
- demo příkazy
- ukázání fps / limit fps
- lagometer
- pb_plist, screenshotjpeg

5.5. Herní modifikace. Použití jakýchkoliv vlastních skinů (kompas, postava, zaměřovač atd.), vlastních zvuků, modelů bez výjimek není povoleno.

5.6. Není dovoleno využívat ani zneužívat chyby hry. Zneužívání chyb hry se bude považovat za cheating a povede ke kontumační prohře. Např tzv. left lean bug (definice clipingu) nebo Rádio bug (definice radiobugu)

5.7. Hráči se nesmí zrychlovat (skok o granát, výbušninu, pancéřovku či o spoluhráče), aby se dostali na místa, kam se dá dostat i normálně (by? třeba jinou cestou). Také nesmí tento způsob používat k dosažení místa, kam se normální cestou nejde dostat.

5.8. Vyskakování z mapy nebo pod mapu je přísně zakázáno

5.9 Využívání chyb na mapách za účelem dívání se skrz nebo za objekty není dovoleno.

5.10. Pokud se stane,že tým opustí hru bezdůvodně,a to při více zápasech, může admin zadat tomuto hráči postih ve výši deseti bodů.

5.11. Je zakázáno pod trestem kontumace zápasu úmyslně zabíjet sebe nebo spoluhráče.
6. Po zápase

6.1. Jakmile je jednou zápas započat, jeho výsledek bude platit, pokud se nedohodnou jinak oba soupeři s adminem.

6.2. Pokud si myslíte, že máte dobrý důvod k tomu, aby byl zápas zrušen (například drastický nárůst lagů po začátku zápasu), musíte o tom přesvědčit svého soupeře, nebo? započatý zápas bude brán v úvahu vždy.

6.3. Výsledek zadává vítěz (při remíze vyzyvatel) a to maximálně do 24 hodin po skončení zápasu. K zadání výsledku do databáze je potřeba vyplnit výsledek a mapy, které se hrály. Upload 4 výsledkových screenů je dobrovolný. Tento upload výsledků je povinný až při jakémkoli sporu o zápas.

6.4 Jakmile jeden tým výsledek zadal, mohou se stát následující čtyři věci:

6.4.1. Skóre je druhým týmem přijato. Výsledek zápasu se stává platným.

6.4.2. Výsledek není přijat a skóre je upraveno druhým týmem.

6.4.3. První tým odmítne přijmout změněný výsledek a vyvolá konflikt.

6.4.4. Soupeř neudělá nic 2 dny, což vede k automatickému přijetí výsledku.
7. Systém hry GFM HQ 2+ vs 2+

Místnosti GFM HQ 4+ vs 4+

7.1. Hraje se mód Headquarters 2+ vs 2+ v místnostech k tomu určených. Hráčů v týmu musí být minimálně dva a maximálně pět. Větší počet než 2 je pouze na oboustranné dohodě. Pokud se týmy nedohodnou, platí minimální počet.

7.2. Hrají se dvě mapy, každý tým si vybere svoji. Na každé mapě jsou 2 kola, celkově za zápas tedy 4. Po skončení časového limitu 15 minut na kolo si týmy prohazují strany a začíná další kolo. Mezi první a druhou mapou si můžou týmy smluvit 5. minutovou přestávku.

7.3. Vítězem zápasu je tým, který v součtu za všechny čtyři kola dosáhne většího počtu bodů. Pokud je po skončení obou map stav nerozhodný nastává remíza.

7.4. Jako první mapa hry se hraje mapa vyzyvatele, stranu si na této mapě vybírá vyzvaný. Ve druhém kole dojde ke změně stran. Pro druhou mapu je to obráceně.

7.5. Body do žebříčku KB se počítají dle ELO

7.6. V případě kontumační výhry si vítězný tým odnese 40 bodů. Poražený přijde o 20 bodu.

7.7 U módu HQ neexistuje žádný „warm up" (čas na výběr strany AX/AL a až poté následný restart). Skutečný čas hry začíná již restartem a tak se ve vlastním zájmu okamžitě po restartu připojte na stranu za kterou máte hrát. Je zakázáno zůstávat ve hře jako „spectator“ pod trestem kontumace ve prospěch soupeře.
8. Povolené mapy

gfm_amfreville
gfm_cauquigny
gfm_merderet
gfm_bazolles_final
gfm_bellicourt_v1_1
gfm_borisovka2
gfm_brjansk2b
mp_uo_carentan
mp_uo_dawnville
mp_uo_depot
mp_streets
mp_uo_stanjel
9. Nastavení serveru v klientovi GP

Počet hráčů 10 + 2x místo pro případného admina
Heslo - po předchozí domluvě týmů, nastavuje správce místnosti.
Score limit - 0
Time limit - 0
Round limit - 2
Round Lenght - 15
Force respawn - 1
Povolit FG42 - 0
Povolit techniku - 1
Povolit artilerii - 1
Pouze pušky - 0
Pouze odstrelovačky - 0
Beze zbraní - 0
Friendly Fire - 1
Killcam - 0
Draw friend - 1
TeamBalance - 0
Povolit Vote kick - 1

První mapa se vkládá do políčka "Hlavní mapa" v parametrech klienta, druhá mapa do rotace.

Nastavení hodnot ve vašem konfigu:
cl_maxpackets 60
cg_drawfps 0 nebo 1
com_maxfps od 85 až 125
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Minibuky
příspěvek 27.10.2008, 21:30
Příspěvek #2

Skupina: Uživatel
Příspěvků: 350
Registrován: 17.03.2006
ID: 13738
koukam omezeni na 125 fps gj... to u nas na cod1 jeste nemame :-)


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dr.w3cko©
příspěvek 02.04.2009, 13:31
Příspěvek #3


What you see is what you play!


Skupina: Uživatel
Příspěvků: 2868
Registrován: 07.08.2005
Bydliště AUSTRALIA Tangalooma Moreton island
ID: 7847
QUOTE(Minibuky @ 27.10.2008, 22:30) *
koukam omezeni na 125 fps gj... to u nas na cod1 jeste nemame :-)

celkem dost ucina zmena thumbsup.gif


--------------------
darovat G bodyドン'トンを見詰める
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 Uživatel(é/ů) pročítá toto téma (1 neregistrovaných a 0 anonymních uživatelů)
0 registrovaní:

 RSS Lo-Fi verze Dnes je: 24.10.20 - 19:09
Darkness Skin by Danellis. Converted by New Horizon Skins.
Toplist