Zde budou informace ohledně aktualizací a změn ve hře.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynmapa: http://82.208.14.110:8213/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet Residencí na hráče: 2
Maximální velikost residence: 101 x 101 bloků
Počet Sethome na hráče: 1 + Postel
Uživatelská příručka INGame: /guide nebo /guidechat


ChangeLog:
27.12.2014 22:30 - Verze serveru: Testovací verze 0.0.1
[Removed] Odstraněn plugin LWC
[Fix]- Oprava chyb právy na bedny a funkce hopperů
[Added] Pridán vlastní plugin MessageManager
--- &aNový MOTD
--- &a/guide a /guidechat - Uživatelská příručka
---&aNové přihlašovácí zprávy
[Fix] Aktualizace Residence
--- Oprava chyb - Podpora pro nové dveře a branky v 1.8
--- Uprava flagů - Use a Container jsou nyní samostatné flagy
--- Přidán flag Member - povolí container, build a use
[Fix] Oprava přihlašovací zprávy
[Added] Povolení příkazu /tpa
[Added] Povolení příkazu /tpahere
[Added] Povolení příkazu /spawn
[Added] Přidán příkaz /sethome (limit pro home = 1)
[Added] Přidán plugin MobAréna